Mail adresse: mail@lissielundh.dk

Baggrunden for mine bøger:

Jeg interesserer mig for den kristne mystik og dens kilder, og de fire biografier, jeg har skrevet, handler netop om kristne mystikere: Clara af Assisi, der levede i middelalderen, pater Pio der levede i 1900 tallet og Edith Stein, der konverterede fra jødedommen til katolsk tro, blev karmeliternonne og døde i Auschwitz. Endvidere har jeg skrevet en biografi om Bernadette af Lourdes, der i 1858 havde en række visioner af Jomfru Maria i grotten i Lourdes. Jomfru Maria pegede i en af visionerne på et sted på jorden, hvor Bernadette begyndte at grave, hvorefter den helbredende kilde begyndte at springe frem. Desuden har jeg oversat en bog af den spanske mystiker Teresa af Avila.


Jeg har skrevet de fire biografier for at hjælpe mig selv på troens vandring. For jeg ville gerne have en dybere forståelse af bønnens og meditationens betydning på vandringen mod Gud.


Det har således ikke været prædiken og mission, der har interesseret mig, men bøn, stilhed og meditation, og den forvandling, det har haft for de fire personer, hvis liv jeg har beskrevet.


Disse fire mystikere kaster på hver sin måde lys på bønnens og meditationens vej -dels fordi deres liv viser det centrale for kristen meditation: At de åndelige gaver, de fik, ikke kun kom dem selv til gode, men i lige så høj grad var til gavn for andre mennesker.


Jeg har også skrevet en række børnebøger. De første børnebøger, jeg skrev, blev publiceret som lydbøger i et projekt, hvor der var fokus på at give børnene selvtillid. Bagefter fik jeg lyst til at skrive nogle flere børnebøger, og det blev til serien om Molly og Mikkel, hvor fantasi, livsglæde og venskab er centrale begreber. Disse bøger er ikke en flugt fra virkeligheden, men en anden måde at anskue virkeligheden på: De er eventyragtige og fortæller derved en anden side af virkeligheden end den materielle. Jeg har også skrevet tekst til billedbogen Pigen med de ravgyldne øjne. Den handler om en pige, der bor på en institution og er ved at blive syg af savn efter sin mor. Bogen bruges i undervisningen i Folkeskolen. 


I øvrigt kan jeg fortælle, at jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet med udsatte børn og deres familier. Derudover er jeg exam. art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, og jeg har studeret ved universitetet i Poitiers, Frankrig, og ved The City Literary Institute, London, og arbejdet med journalistik. Endvidere har jeg læst på Forfatterskolen for børnelitteratur på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Udsnit af silketryk fra San Pio katedralen. Det forestiller den fødende kvinde og dragen fra Johannes Åbenbaring.